Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Edukacja dla dzieci z zalanych wsi

Autor:

Dodano:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej sfinansuje dodatkowe lekcje angielskiego dla dzieci ze szkół w 11 gminach dotkniętych powodzią.

Podstawą do wyłonienia gmin (Bodzechów, woj. Świętokrzyskie, Grębów, woj. podkarpackie, Harasiuki, woj. podkarpackie, Klucze, woj. małopolskie, Koszyce, woj. małopolskie, Krzeszów, woj. podkarpackie, Sękowa, woj. małopolskie, Skołyszyn, woj. podkarpackie, Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, Żukowice, woj. dolnośląskie) do udziału w realizowanym przez EFRWP programie nauki języka angielskiego dla gimnazjalistów był przede wszystkim poziom wydatków na oświatę, wielkość dochodów PIT, wielkość pomocy społecznej na mieszkańca oraz stopa bezrobocia i wielkość dodatków mieszkaniowych.

YOUNGSTER to specjalny program nauki angielskiego dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych, uruchomiony przez Fundację w roku szkolnym 2007/2008. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Przewiduje on 90 godz. dodatkowych zajęć lekcyjnych
w ciągu roku szkolnego, w podziale na niewielkie, 10 – 15 osobowe grupy dostosowane do umiejętności językowych uczniów, z wykorzystaniem innych, niż używane w procesie dydaktycznym podręczników.

Wdrażanie programu w szkołach rozpocznie się we wrześniu 2010 roku. Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty, a najlepsi z nich – nagrody fundowane przez Fundację. W ramach programu przewidywane są również nagrody dla nauczycieli, których uczniowie osiągnęli największe postępy w nauce – informuje Dominika Malik z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Dotychczas program był realizowany w blisko 100 gimnazjach zlokalizowanych w ponad 70 gminach wiejskich. W okresie trzech lat, z finansowanego w całości przez Fundację programu, skorzystało blisko 8 tysięcy uczniów (około 2,5 – 3 tys. rocznie). Dołączenie do programu 11 gmin (15 gimnazjów) poszkodowanych przez powódź umożliwi zwiększenie liczby gimnazjalistów objętych programem o około 10 proc.

Źródło: farmer.pl

×