Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sprzątanie po powodzi

Autor:

Dodano:

Mieszkańcy Dolnego Śląska cały czas sprzątają swoje domy po powodzi sprzed tygodnia. Dzieci z terenów najbardziej dotkniętych przez wodę: Bogatyni, Leśnej i Zgorzelca wyjadą w najbliższą niedzielę na letni wypoczynek. Meteorolodzy zapowiadają dla Dolnego Śląska opady deszczu oraz burze.

Około 120 dzieci wraz z opiekunami z dotkniętych powodzią gmin Dolnego Śląska wyjedzie na letni turnus. Wypoczynek dzieci z Bogatyni, Piechowic, Starej Kamienicy, Zagrodna, Zawidowa, Pielgrzymki, Wlenia i Nowogrodźca zorganizowało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dzieci wyjadą w niedzielę (15 sierpnia br.) na kolonie do Lubiatowa koło Sławy. Wyjazd o godz. 8.00 spod Ośrodka Kultury w Bogatyni, przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 1. Kolejny autokar wyruszy o godz. 8.00 z Nowogrodźca.

Organizatorem turnusu terapeutyczno-edukacyjnego jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Oddziału Okręgowego we Wrocławiu. Dzieci trafią pod opiekę wykwalifikowanej kwadry, wśród której znajdą się psycholodzy i pedagodzy. Wypoczynek w całości zostanie sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Turnusy potrwają dwa tygodnie i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych (od 6 do 12 lat), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na terenie Dolnego Śląska kolejną dobę pracuje ponad 900 żołnierzy z Wojsk Lądowych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W pełnej gotowości jest także blisko 100 żołnierzy wojsk chemicznych.

Na terenie miasta Bogatynia żołnierze odbudowują zniszczone ulice przy użyciu ciężkiego sprzętu. Rozpoczęli też odbudowę kładki pieszej na rzece Miedzianka oraz pracują nad przywróceniem wody rzeki Miedzianki do jej pierwotnego koryta.

Zakończyły się prace wzdłuż rzeki Witki, dzięki którym nurt został skierowany do pierwotnego koryta rzeki. Tym samym rozpoczęto odwadnianie gruntów w pasie drogi wojewódzkiej nr 352 Bogatynia – Zgorzelec. W tym miejscu służby drogowe mogą przystąpić już do odbudowy trasy. Do momentu przywrócenia ruchu komunikacyjnego nadal obowiązują dojazdy przez Niemcy i Czechy.

Oprócz wykonywania prac remontowych, żołnierze pomagają mieszkańcom w wybieraniu naniesionego przez wodę mułu, wynoszeniu zniszczonych mebli i innych przedmiotów.

Kolejną dobę, przy wykorzystaniu cystern, dowożona jest woda pitna. Na miejscu działają także stacje uzdatniania wody. Każdego dnia poprawia się sytuacja związana z dostawami energii elektrycznej. Obecnie bez prądu pozostaje 65 odbiorców. Agregaty wojskowe zastępują zniszczone linie wysokiego napięcia.

Na wszystkich wałach przeciwpowodziowych, umocnieniach i urządzeniach hydrotechnicznych trwa szacowanie szkód. Służby techniczne zarządców obiektów hydrologicznych oszacowali straty, wstępnie oceniając je na 30 mln zł. Dokonywane są przeglądy techniczne. Udrażniane są sieci kanalizacyjne i rzeki. Zabezpieczane są wały przeciwpowodziowe m.in. w rejonie Radomierzyc oraz w gminie Wleń.

Zbiorniki retencyjne działają bez zakłóceń. Sytuacja retencyjna na zbiornikach wodnych jest korzystna. Wszystkie obiekty pracują prawidłowo. Zapowiadane przelotne opady deszczu i burze mogą powodować lokalne podnoszenie się stanów wody w rzekach, jednak bez zagrożenia dla mieszkańców.

Na miejscu zniszczeń spowodowanych przez wodę pracują inspektorzy nadzoru budowlanego. Służby inspekcji budowlanej sprawdzają stan techniczny budynków, mostów i innych obiektów. Kontrole odbyły się m.in. w Bogatyni, Porajowie, Radomierzycach, Sulikowie, Radzimowie, Sieniawce. Skontrolowano także zaporę na rzece Witce w Niedowie. Łącznie od początku kontroli (od 8 sierpnia br.) do 12 sierpnia br. w Bogatyni skontrolowano 284 obiekty budowlane, w tym:
- remontu wymaga 228 obiektów (w tym 17 jest wyłączonych z użytku, a 52 wymaga dodatkowych ekspertyz),
- do rozbiórki zostało przeznaczonych 56 obiektów budowlanych.
Na terenie całego województwa dolnośląskiego inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali łącznie 433 obiekty budowlane.

Służby inspekcji weterynaryjnej dokonują inspekcji na zalanych terenach pod kątem zagrożenia epidemiologicznego. Wszystkie zwierzęta, które utonęły w trakcie powodzi są usuwane.

Służby inspekcji sanitarnej informują, iż obecnie na terenach zalanych nie ma żadnego zagrożenia sanitarnego ani epidemiologicznego.

Na terenach popowodziowych nadal pracują policjanci, strażacy z PSP i OSP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Przy usuwaniu skutków powodzi pracują żołnierze. W pracach popowodziowych pomagają także więźniowie z zakładów karnych. Pomagają mieszkańcom w sprzątaniu terenu oraz usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez wodę. Na miejscu służby korzystają z ponad 100 pojazdów, łodzi, transporterów pływających i śmigłowców.

Zakład Linii Kolejowych PKP przystąpił do odbudowy zniszczonej linii kolejowej, którą dostarczany jest węgiel dla Elektrowni Turów. Przewiduje się, iż od początku października br. linia zostanie w pełni uruchomiona. Aktualnie trwają rozmowy ze stroną niemiecką o możliwości transportowania węgla niemieckimi trasami kolejowymi.

Źródło: MSWiA/farmer.pl

×