Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Edukacja na łódzkich wsiach

Autor:

Dodano:

W łódzkim 1 mln. złotych przeznaczonych jest na realizację projektów wyłonionych w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkursu ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich'. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze środków europejskich ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.

Wsparciem mogą zostać objęte przede wszystkim oddolne inicjatywy przyczyniające się do pobudzania aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia wsi.

Wnioski na dofinansowanie realizacji takich projektów mogą składać między innymi różnego rodzaju stowarzyszenia , które funkcjonują na terenie łódzkich wsi. Maksymalnie można pozyskać 50 000 zł i zdaniem organizatorów konkursu jest to wystarczająca kwota, aby stworzyć impuls do działań edukacyjnych i jednocześnie warunki do ich realizacji.

Jak udało się nam dowiedzieć największą szansę będą miały oddolne inicjatywy z terenów wiejskich dotkniętych powodzią w 2010 roku oraz pomysły na projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Źródło: farmer.pl

×