Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zostań mistrzem orki

Autor:

Dodano:

Podczas tegorocznego Agro Show, firma Poettinger przewiduje nie lada atrakcję

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie (dostępne na stronie internetowej www.poettinger.co.at).na adres „Przedstawicielstwo Poetttinger, ul. Skawińska 22, 61-333 Poznań lub wrzucić je do urny na stanowisku firmy Poettinger podczas Agro Show 2010.

Spośrod chetnych zostaną wylosowane 2 osob, ktore staną do rywalizacji o pług w dniu 26.09. 2010 r. Losowanie odbędzie się 25. wrzesnia o godz. 16.00 na stoisku firmy. Dodatkowo każdy z kibiców będzie mógł wylosować atrakcyjne upominki.

Konkurs jest prowadzony 3-skibowym pługiem do orki bezzagonowej. Wszyscy uczestnicy korzystają z takiego samego zestawu dostarczonego przez organizatora konkursu.

Ocenie jury podlegają następujące parametry:
*czas wykonania regulacji pługa i orki – cztery przejazdy na długości poletka konkursowego;
*głębokość orki mierzona w trzech punktach wyznaczonych przez komisję sędziowską po ostatnim przejeździe;
*Prostoliniowość ostatniej bruzdy / pomiar maksymalnego odchylenia od linii prostej;
*szerokość robocza.

Mistrzostwa mają istotne znaczenie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oceny jakości wykonania tego zasadniczego zabiegu agrotechnicznego przez rolników. W szczególności mistrzostwa sprzyjają:
- doskonaleniu umiejętności wykonania orki,
- ulepszaniu technologii i techniki uprawy roli,
- zwiększaniu wydajności pracy,
- wymianie doświadczeń w ocenie jakości pracy pługów,
- wyrabianiu ambicji zawodowych.

źródło: farmer.pl

×