Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnicy podziękowali za plony

Autor:

Dodano:

W pierwszą niedzielę września rolnicy zgromadzili się na Jasnej Górze, by podziękować Bogu za plony i prosić o błogosławieństwo na nowy siew i nowy trud.

Jasnogórskie Dożynki, czyli Święto Dziękczynienia za Plony, Jasnej Górze odbyły się z udziałem ok. 30 tys. rolników. Na to jasnogórskie święto rolników przyjechał do sanktuarium prezydent RP Bronisław Komorowski. 

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Eucharystię koncelebrują: abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski; bp Jan Styrna - krajowy duszpasterz rolników, biskup diec. elbląskiej oraz ks. Stanisław Sojka - sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników i diecezjalni duszpasterze rolników.

Liturgię poprzedziła część oficjalna. Głos zabrali: przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, prezydent RP Bronisław Komorowski i minister rolnictwa Marek Sawicki.

„Nadszedł czas, w którym jak Ojczyzna nasza długa i szeroka rozpoczyna się wielkie i szczere tradycyjne dziękczynienie składane Panu Bogu przez rolników polskich za tegoroczne plony - mówił w powitaniu o. Roman Majewski, przeor sanktuarium - Dziś w sanktuarium naszego narodu na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości wnosimy nasze uwielbienie i dziękczynienie do Boga, Stwórcy Nieba i Ziemi, a czynimy to w Domu Najświętszej Gospodyni, której jasnogórski wizerunek, której przenajświętsza poraniona twarz przypomina nam kolor polskiego, niesfałszowanego chleba i kolor nieskażonego czystego miodu z polskich pasiek. Dlatego właśnie tu, w duchowej stolicy narodu, gdzie wszystko nam mówi o Bożej łaskawości i do Boga nas prowadzi poprzez wieki całe, idąc śladami ojców i praojców naszych, wielkich naszych rodaków i nauczycieli narodu, przychodzimy dziś i my, aby sercem pełnym wiary i wdzięczności podziękować najlepszemu Pasterzowi za to, co dla nas czyni, mimo całej naszej ludzkiej słabości, a zdarza się i często naszej niewierności”. 

„Jak Polska długa i szeroka, od Matki Boskiej Zielnej, poprzez Matkę Bożą Częstochowską, Siewną, aż do dożynek w Spale, całą Polskę obiegają korowody wieńców dożynkowych - podkreślał Marek Sawicki, minister rolnictwa – Korowody wieńców dożynkowych, które świadczą o naszej pracowitości, ale także o naszej polskiej tożsamości. To tu dziś w Częstochowie najwyraźniej widać, że Polska nie jest Polską kłótni, sporu i awantury, Polska jest Polską pracy, pracy wokół chleba i dla chleba, Polska jest Polską ludzi, którzy z radością tym chlebem potrafią się dzielić, Polska jest wreszcie Polską ludzi, którzy po pracy potrafią Panu Bogu podziękować”. 

„Dzisiaj rozpoczyna się okres dożynek. W całej Polsce będą dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie, będą dożynki prezydenckie w Spale - mówił prezydent RP Bronisław Komorowski - Ale tutaj na Jasnej Górze były i są szczególne dożynki – bo zawsze każde dożynki są okazją do wdzięczności, radości, poczucia dumy z efektów własnej pracy, własnego mądrego wysiłku, nawet w sytuacjach trudnych. Tutaj są szczególne dożynki, bo tu siłą rzeczy myśli i modlitwy lecą w stronę tego, co jest najważniejsze, co tworzy klimat dobrej, mądrej pracy opartej o wartości, które czynią człowieka lepszym, także lepiej pracującym, także bardziej ufającym w to, że własna praca, mądra, dobrze zorganizowana praca wspólna przyniesie dobre efekty. Tu, z Jasnej Góry widać to najlepiej. Zawsze z góry widać lepiej. Z Jasnej Góry – najlepiej”. 

Prezydent podziękował rolnikom za solidarność podczas trudnego czasu tegorocznych powodzi. „Mogliśmy widzieć wiele pięknych odruchów polskiego solidarności ze sobą. Widzieliśmy to w wielu miejscach Polski. Myślę, że dzisiaj tu, na Jasną Górę, oprócz dumy i radości z plonów, które przekładają się na chleb i życie codzienne, powinniśmy także z dumą i radością przynieść to, że kolejny raz solidarność ludzka, solidarność polska w warunkach ciężkiej próby zafunkcjonowała, dała dobre owoce, dała dobry plon w naszych duszach, w naszych postawach”. Prezydent podkreślił, że w czasie tegorocznej powodzi było widać pomoc między mieszkańcami sąsiednich wsi, pomoc wolontariuszy i strażaków. „To jest ten plon, plon solidarności, który niesiemy także i Matce Bożej tutaj, dzisiaj, na Jasną Górę” – powiedział Bronisław Komorowski.

„Te małe krzyże z kłosów zbóż uwite na wieńcach dożynkowych są znakiem całego bogactwa waszego życia – mówił w homilii do rolników abp Andrzej Dzięga - Kochani moi niesiecie wśród tych krzyży, także krzyże Polski, całego narodu, bo to wy jesteście ci, którzy żywią i bronią, którzy modlą się z Ojczyznę, i Ojczyznę kochają, którzy polską ziemię rozumieją i czują w swoich dłoniach”.

„Ile trzeba modlitwy za Polskę, za naród, i za relacje społeczne, i za ducha narodowego, abyśmy pozostali wsłuchani w Boga, wpatrzeni w Boga i Bogu poddani, a wtedy będziemy rodziną” – kontynuował kaznodzieja.

„Co roku przybywacie po żniwach do Matki Bożej na Jasną Górę, aby w tej ‘polskiej kanie' przez ręce Maryi złożyć Bogu uroczyście, społecznie, po polsku, z serca płynące dziękczynienie za plony, za owoce ziemi, waszej żmudnej pracy i Bożego błogosławieństwa – mówił na zakończenie bp Jan Styrna, krajowy duszpasterz rolników - Drodzy rolnicy, przyjmijcie wyrazy szacunku, wdzięczności i solidarności”.

Starostami tegorocznych Dożynek są Barbara i Jacek Żądeccy ze wsi Ostrów w diec. kieleckiej. Wręczyli oni bochenki chleba – dar z tegorocznych plonów - biskupom, prezydentowi i ministrowi rolnictwa, generałowi Zakonu i przeorowi Jasnej Góry.

W czasie Mszy św. rolnicy złożyli na ołtarzu dożynkowe dary – bochenki chleba, owoce, warzywa, miód - wszystko ubrane w kunsztowne kompozycje.

dozynki2.jpg

Autor: BPJG / Marek Kępiński

×