Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Marketing artykułów rolnych i nie tylko

Autor:

Dodano:

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował analizę pt.

Przedstawia ona szereg informacji na temat wsparcia inwestycyjnego sektora przetwórstwa oraz marketingu artykułów rolnych. W opracowaniu znajdują się miedzy innymi dane na temat wysokości środków wypłaconych beneficjentom prowadzącym działalność w różnych branżach, rozkładu terytorialnego projektów, planowanej i obecnej sytuacji wspieranych przedsiębiorstw.

Jak udało się nam dowiedzieć materiał został przygotowany na podstawie danych monitoringowych, danych pochodzących z wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród beneficjentów.

Analiza ta dostępne jest na stronie internetowej www.minrol.gov.pl, w zakładce „Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa" → „Fundusze strukturalne" → „SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" → „Opracowania, ekspertyzy, publikacje". Link do analizy.

Źródło: farmer.pl

×