Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stabilizacja cen ziemi

Autor:

Dodano:

Ceny gruntów rolnych w obrocie sąsiedzkim od kilku lat systematycznie wzrastały. Złe ubiegłoroczne wyniki rolnictwa spowodowały, że spadła liczba zainteresowanych jej zakupem. Odbiło się to natychmiast na cenie. Roczna dynamika wzrostów spadła z ok. 30 proc. w II kw. 2008 r. do ok. 5 proc. w II kw. 2010 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena ha gruntów ornych w Polsce wynosiła w II kw. 2010 r., 18,1 tys. zł. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosła o nieco ponad 5 proc.

Najwyższy wzrost cen ziem (o ponad 8 proc.) odnotowano w przypadku gruntów słabych których średnia cena w obrocie międzysąsiedzkim dochodzi do 15 tys. zł/ha. Ceny gruntów klasy IIIb i IV to przeciętnie 18 tys. zł/ ha – wzrost w skali roku o 5 proc. Koszt nabycia gruntów dobrych w okresie rocznym wzrósł o 4,5 proc. osiągając tym samym średni poziom równy 21,5 tys. zł/ ha.

Najdrożej jest sprzedawana ziemia w woj. wielkopolskim – za ha trzeba średnio zapłacić 28,5 tys. zł. W skali roku wzrosła ona o niecałe 5 proc. Na drugim miejscu jest woj. kujawsko-pomorskie, w którym rolnicy gotowi są ją sprzedać za średnio 26,3 tys. zł/ha. Na przestrzeni roku wzrosła ona o niecałe 3,5 proc.

Wartość ziemi na terenie woj. pomorskiego (bardzo wysokiej jeszcze 2 lata temu) zaczęła spadać. W ciągu roku straciła ona blisko 13,5 proc. ze swojej ceny. Tegoroczna średnia cena transakcyjna w II kwartale to 20,2 tys. zł/ha. Zaistniała sytuacja może być wynikiem spadku ilości umów sprzedaży ziemi rolniczej pod budowę elektrowni wiatrowych.

Analitycy BGŻ przewidują, że proces wyhamowywania wzrostu cen ziemi ornej będzie miał w najbliższym czasie charakter trwały i pozostaną one na relatywnie stabilnym poziomie.

Źródło: farmer.pl

×