Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

O przyszłości polskiego rolnictwa

Autor:

Dodano:

W dniach 4

Weźmie w nim udział tysiąc pięciuset przedstawicieli środowiska rolniczego – delegaci kółek i organizacji rolniczych, przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, posłowie i senatorowie, naukowcy, szefowie agencji rządowych, prezesi i przedstawiciele firm sektora rolno–spożywczego oraz reprezentanci zagranicznych organizacji rolniczych.

W czasie dwóch dni zjazdu delegaci i zaproszeni goście będą debatować na temat kondycji i perspektyw polskiego rolnictwa. Swój udział w obradach zapowiedzieli miedzy innymi Prezydent RP Bronisław Komorowski, Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

- Celem XIII Krajowego Zjazdu Delegatów RKiOR jest podjęcie tematów, jakimi żyje obecnie polskie rolnictwo; przyjrzenie się jego aktualnej kondycji w kontekście sytuacji gospodarczej i dyskusja na temat jego przyszłości. Nie zabraknie stałego elementu wszystkich zjazdów, czyli podsumowania działalności organizacji w latach ubiegłych, w tym przypadku w okresie 2004 – 2010. Delegaci określą także najważniejsze kierunki działalności Kół Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich na lata 2011 – 2015 oraz dokonają wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz prezesa KZRKiOR. Na spotkaniu nastąpi także oficjalne rozpoczęcie przygotowań do obchodów 150 rocznicy powstania KR i KGW, która przypada na rok 2012 – powiedział Władysław Serafin, prezes KZRKiOR.

Źródło: farmer.pl

×