Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministrowie przeciwni decyzji Komisji

Autor:

Dodano:

Na posiedzeniu Rady ds. Środowiska dnia 14 października br. ministrowie środowiska dyskutowali nt. możliwości scedowania kwestii zgody bądź zakazu uprawy GMO w Unii na państwa członkowskie. Ponownie Niemcy i Francja zajęły przywódczą rolę w opozycji wobec propozycji KE.

Niemcy uzasadnili stanowisko faktem, że podzieliłoby to wspólny rynek. Francja wytknęła Komisji, że nie zastosowała się do ustaleń Rady ds. Środowiska z grudnia 2008 roku, kiedy wezwano do zreformowania systemu autoryzacji EFSA. Dyskusja skupiła się na dwóch kwestiach; czy pakiet propozycji wspiera propozycje Rady z grudnia 2008 roku oraz czy propozycja prowadzi państwa członkowskie do użytecznych i legalnych sposobów zaostrzenia uprawy GMO na terytorium poszczególnych państw.

Ministrowie Środowiska Hiszpanii, Włoch, Polski, Słowacji oraz Luksemburga wyrazili mocne zwątpienie czy propozycja KE będzie praktycznie wykonalna, natomiast kilka innych państw domagało się wyjaśnienia zgodności zakazu uprawy GMO z zasadami WTO. Dania wyraziła poparcie propozycji KE. Komisarz ds. Środowiska Dalli wyjaśnił, że uzupełniony dla EFSA przewodnik oceny ryzyka dla środowiska stosowania GMO ma być opublikowany w listopadzie br. oraz będzie dyskutowany w przyszłym 2011 roku.

Przypomniał, że raport Komisji nt. socjo-ekonomicznego wpływu upraw GMO powinien być zakończony do końca 2010 roku. Komisarz Dalli dodał, że nie ustalona kwestia obecności zanieczyszczeń GMO w nasionach jest rozważana w świetle nowych zasad uprawy GMO. Komisja powinna również ustosunkować się do petycji 1 miliona obywateli, która wzywa do moratorium na uprawę GMO.

Źródło: farmer.pl/FAMMU/FAPA/Agra Facts

×