Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Akcje SHiUZ-ów tylko do jutra

Autor:

Dodano:

Tylko do 29 października rolnicy mogą się zapisywać się na akcje czterech prywatyzowanych spółek inseminacyjnych. Chodzi o Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt (SHiUZ) w Bydgoszczy, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu oraz Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem.

Pierwszeństwo do kupna akcji tych spółek, należących do Skarbu Państwa, mają ich pracownicy, inseminatorzy oraz producenci rolni współpracujący z SHiUZ-ami. W sumie uprawnionych jest ponad 409 tys. osób.Stacje hodowlane prywatyzowane są w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, co oznacza, że 15 proc. akcji bezpłatnie otrzymują pracownicy tych spółek.

Najwięcej chętnych jest na walory Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Skarb Państwa zamierza zbyć 70 proc. udziałów w tej spółce i praktycznie na całą tę pulę są już chętni. W rejonie działania MCHiRZ działa ponad 100 000 uprawnionych rolników hodowców.

Zainteresowanie rolników pozostałymi spółkami jest mniejsze. Jeżeli akcje spółek inseminacyjnych nie zostaną teraz kupione w całości, przewidziany jest II etap prywatyzacji, Wtedy będą mogły je nabyć grupy producenckie, związki hodowców, spółdzielnie. Gdy i one nie wyczerpią wszystkich akcji przewidzianych do sprzedaży, reszta niekupionych udziałów zostanie sprzedana na wolnym rynku.

Źródło: farmer.pl

×