Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

500 tysięcy złotych dla OSP

Autor:

Dodano:

Samorząd Województwa Pomorskiego przekaże niemal 500 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych 9 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pomoc finansowa jakiej udzieli pomorski samorząd wynika z porozumienia z 29 maja 2008 r. zawartego pomiędzy Województwem Pomorskim, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki w Gdańsku, dotyczącego współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim.

Realizując postanowienia zawartego porozumienia, SWP przekaże dziewięciu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej po 55555 zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. KW PSP w Gdańsku oraz Związek OSP RP Oddział Wojewódzki w Gdańsku rekomendowały do udzielenia pomocy finansowej, jako najaktywniejsze w naszym województwie, działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, uczestniczące w interwencjach ponadlokalnych jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP Dzierzgoń, OSP Strzepcz, OSP Lipnica, OSP Morzeszczyn, OSP Nowa Wieś Lęborska, OSP Prabuty, OSP Wiślina, OSP Skarszewy oraz OSP Władysławowo.

Źródło: farmer.pl

×