Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Narada przed batalią o WPR

Autor:

Dodano:

Kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgaria i Rumunia podpisały we wtorek w Bratysławie deklarację współpracy w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Z ramienia polskiego rządu w spotkaniu uczestniczył Marek Sawicki.

W stolicy Słowacji, która przewodniczy obecnie Grupie Wyszehradzkiej, podpisana została deklaracja współpracy. W dokumencie tym ministrowie rolnictwa Słowacji, Polski, Węgier, Czech, Bułgarii i Rumunii opowiedzieli się za ustanowieniem nowych, obiektywnych kryteriów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Obejmują one odejście od dotychczasowych, historycznych kryteriów podziału pieniędzy pomiędzy kraje UE, przy zachowanie modelu tzw. dwóch filarów, czyli dopłat bezpośrednich (ale bez możliwości dalszego wspierania z budżetów krajowych) i finansowania rozwoju obszarów wiejskich. Zdaniem uczestników spotkania Wspólną Polityką Rolną po 2013 roku powinna być tak sformułowana, aby nie zakłócała konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

Podczas rozmów w Brukseli Grupa Wyszehradzka oraz Bułgaria i Rumunia stworzą jednolity front dążąc do utrzymania stosowanego dotąd uproszczonego systemu płatności tzw. SAPS, a także będą wspólnie optować za uproszczeniem zasad systemu wzajemnej zgodności przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu ochrony środowiska. Przyjęto też deklarację o wprowadzeniu jednolitych zasad kontroli produktów rolnych wprowadzanych na rynek UE i wdrożeniu ściślejszej kontroli jakość żywności pochodzącej z ipoza UE.

Do władz UE zgłoszony zostanie także wspólny postulat większego niż dotąd wsparcia ze środków unijnych dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania, zapobiegania i zarządzania katastrofami, a także ochronie przed wystąpieniem jak i likwidację epidemi chorób zwierząt i roślin.

Podpisany w Bratysławie dokument ma charakter otwarty, czyli mogą go poprzeć inne państwa członkowskie, w tym także "stare" kraje unijne.

Źródło: farmer.pl

×