Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Polskie stanowisko w sprawie WPR

Autor:

Dodano:

,,Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Jak informują organizatorzy tematem przewodnim konferencji jest omówienie polskiego stanowiska w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
W trakcie obrad Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki przekaże zebranym gościom wypracowaną przez resort rolnictwa i rozwoju wsi polską wizję w tej ważnej kwestii. Natomiast eurosposłowie Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierskie będą mówić o roli Parlamentu Europejskiego w pracach nad kształtem instrumentów dla wsi i rolnictwa.

- Mam nadzieję, że debata ta pozwoli to lepiej zrozumieć naszą strategię oraz argumenty strony polskiej dotyczące oczekiwanego kształtu WPR. wyrażam także nadzieję, że spotkanie to stanie się okazja do wspólnej dyskusji po przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa. Dyskusja ta jest również tym istotniejsza, że już w przyszłym roku Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej – mówi Marek Sawicki.

Jak podkreśla szef MR i RW właśnie bowiem w trakcie polskiej Prezydencji rozpocznie się dyskusja nad pakietem szczegółowych zmian w zakresie WPR.

Program konferencji
18.00 – 18.30 – Wprowadzenie do tematyki Wspólnej Polityki Rolnej . WPR wariantem korzystnym dla Polski i Unii Europejskiej – Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18.30 – 19.00 – Rola Parlamentu Europejskiego w pracach nad kształtem instrumentów dla wsi i rolnictwa
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego - Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski

19.00 - 19.30 – Dyskusja Plenarna
Moderatorzy MR i RW – Zofia Krzyżanowska, Michał Marciniak

19.30 – 20.00 – Podsumowanie konferencji
Minister rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki

Źródło: farmer.pl

×