Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyniki największej ubojni w Rosji

Autor:

Dodano:

Firma Cherkizowo przedstawiła wyniki uzyskane w ciągu pierwszych 3 kwartałów 2010 roku. Są one dowodem na silną pozycję przedsiębiorstwa w branży. Dział żywca wieprzowego odnotował imponujący, bo 51% wzrost wielkości sprzedaży tuczników do poziomu 53 900 ton żywej wagi w porównaniu z 35 570 tonami uzyskanymi w tym samym okresie w 2009 roku.

Oznacza to, że nowe fermy zakupione przez Cherkizowo zaczynają osiągać swoje moce przerobowe, szacowane na 4800 sztuk tuczników i 25 000 ton żywca rocznie. W gospodarstwach tych znajdują się własne stada zarodowe na bazie wysokoplennych ras świń firmy DanBred. Najprawdopodobniej całkowita zdolność produkcyjna grupy Cherkizowo wyniesie 140 000 ton żywca wieprzowego rocznie, począwszy od 2012 roku.

Ceny żywca wyrażone w dolarach wzrosły o ok. 4% w 2010 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast te same ceny wyrażone w rublach spadły o ok. 3%. Firma przewiduje, że do końca roku ceny pozostaną na tym samym poziomie.
Dział przetwórstwa mięsa również zanotował 8% wzrost sprzedaży i osiągnął poziom 102 870 ton w porównaniu z 95 370 tonami w 2009 r. Ceny mięsa wyrażone w dolarach wzrosły o ok. 10% r/r.

Firma Cherkizowo przewiduje, że dzięki systematycznemu wzrostowi produkcji krajowej, w ciągu nadchodzących 2 lat rosyjski import wieprzowiny gwałtownie obniży się. Rosja nie zrezygnuje jednak całkiem z importu, lecz utrzyma go na bezpiecznym poziomie 5-10% krajowego spożycia i zacznie przygotowywać się do eksportu.

Rosja znacząco inwestuje w hodowlę trzody chlewnej, a podwyżka ceł na importowany żywiec dodatkowo zachęciła lokalne przedsiębiorstwa do rozwoju. W 2009 r. pogłowie świń w tym kraju wzrosło o ok. 7%, tj. do 17,3 mln szt. w porównaniu z rokiem 2008. Rosyjskie władze powinny również pomyśleć o stymulacji krajowej konsumpcji. Spożycie wieprzowiny wynosi 60-62 kg rocznie na jednego mieszkańca Rosji. W ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego mieszkańcy tego kraju konsumowali jednak średnio 80 kg mięsa wieprzowego rocznie. Dużym osiągnięciem byłoby obecnie zwiększenie spożycia do 70-75 kg rocznie.

Źródło: farmer.pl/thepigsite.com, FAMMU/FAPA

×