Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Porozumienie branżowe

Autor:

Dodano:

Wczoraj minister rolnictwa Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związku Producentów Cukru w Polsce. Głównym tematem spotkania była przyszłość branży cukrowniczej po 2013 r.

Zarówno reprezentanci Krajowego Związki Plantatorów Buraka Cukrowego jak i Związku Producentów Cukru w Polsce opowiedzieli się za zachowaniem instrumentów wsparcia rynku cukru, w tym w szczególności kwotowania produkcji.

Podczas dyskusji wskazano na potrzebę utrzymania konkurencyjności cukru produkowanego w Polsce, zarówno na rynku wspólnotowym jak i światowym. Cel ten, zdaniem uczestników spotkania, może być osiągnięty poprzez wzrost poziomu plonów oraz ograniczenie kosztów produkcji.

Minister zaapelował do uczestników spotkania o kontynuowanie prac mających na celu podpisanie porozumienia branżowego.

Źródło: MRiRW/farmer.pl

×