Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiana polityki wobec biopaliw

Autor:

Dodano:

Instytut dla Europejskiej Polityki Środowiska

Zgodnie z rozporządzeniem biopaliwowym z 2008 roku do 2020 roku Wspólnota powinna używać 10 proc. energii w transporcie z biopaliw. Aby zapewnić ten cel pod uprawy będące źródłem biopaliw powinno być przeznaczone pomiędzy 4,1 a 6,9 mln ha, jak informuje FAMMU/FAPA.

Na początku zakładano, że w celu osiągnięcia tego progu, kraje członkowskie w większym stopniu będą stosować innowacyjne rozwiązania jak pojazdy napędzane elektrycznie czy biopaliwa drugiej generacji, które nie wykorzystują rolniczych surowców spożywczych. Tymczasem wg raportu biopaliwa konwencjonalne będą dominować do 2020 r. Ich zużycie osiągnie 8,8 proc. stosowania w transporcie albo 24,3 mln ton ekwiwalentu ropy.

Osiągnięcie 10 proc. celu użycia biopaliw w Unii wymagać będzie, według ekspertów którzy przygotowywali raport, przeznaczenia na świecie 69 tys. km kwadratowych gleb, co zwiększy emisję CO2. IEEP przewiduje rocznie emisję rocznie 27–56 mln t dwutlenku węgla w latach 2011–2020 w wyniku konwersji ziem na produkcję biopaliw, co odpowiada emisji z 12–26 mln samochodów dodatkowo na europejskich drogach w 2020 roku. Tak więc emisja CO2 wynikająca ze zmian użycia gleb na cele produkcji surowców do biopaliw będzie od 81 proc. do 167 proc. wyższa niż przy stosowaniu paliw kopalnych.

Źródło: farmer.pl

×