Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stanowisko KZPR w sprawie ubezpieczeń

Autor:

Dodano:

Podczas międzynarodowego seminarium zorganizowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń pt.

Stanowisko KZPR przedstawił Szymon Kuczyński – Wiceprezes Zarządu, rolnik z województwa lubelskiego. Jego zdaniem oczywiście ubezpieczenia w rolnictwie są niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania tej dziedziny gospodarki. Mimo ustawowego obowiązku ubezpieczenia przez rolników co najmniej 50 proc. upraw, obowiązek ten nie jest wypełniany.

Obecna sytuacja w ubezpieczeniach rolniczych jest taka, że zdecydowana większość gospodarstw rolnych nie dysponuje rezerwami finansowymi, umożliwiającymi utrzymanie płynności finansowej w przypadku zaistnienia znaczącej szkody w uprawach. W zależności od regionów kraju ubezpieczeniem objęte jest od 10 do 40 proc. gospodarstw, jest to wciąż za mało, a w większości ubezpieczone są tylko gospodarstwa towarowe.

Ubezpieczenia w rolnictwie są realizowane od 5 lat i coraz więcej rolników zawiera takie umowy, niemniej ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach jest słabo egzekwowana.
Sytuacja taka wynika z tego, że nadal system ubezpieczeń rolnych jest mało powszechny, nie jednoznacznie określane są definicje poszczególnych anomalii pogodowych. Tylko dwie firmy PZU i Concordia realizują ubezpieczenia upraw.

Jest wiele nieczytelnych/niejasnych informacji dla potencjalnych ubezpieczycieli, jak również system ubezpieczeń nie obejmuje tak istotnego aktualnie ryzyka jak szkody łowieckie. Słabo rozwinięty jest również tryb odwoławczy. Kuczyński zaproponował na podstawie wieloletniej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi kilka patentów, które przynoszą wymierne efekty.

Źródło: KZPR/farmer.pl

×