Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęty

Autor:

Dodano:

Energia z odpadów. Rewolucja w gospodarce odpadami w świetle nowej ustawy - to główny temat konferencji, która odbyła się 8 grudnia 2010 w Ministerstwie Środowiska.

Konferencja była okazją do omówienia najważniejszych kwestii związanych z gospodarką odpadami w kontekście przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzonej przez rząd reformy gospodarki odpadami komunalnymi, która daje samorządom nowe kompetencje. – Proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany systemowe obejmą przede wszystkim działania, które umożliwią gminom przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbiórki odpadów komunalnych – tłumaczył wiceminister Błaszczyk.

Celem reformy jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Obecnie na składowiska trafia aż 92,5 proc. odpadów. Proponowana nowelizacja to wymóg stawiany przez UE – tylko Polska i Węgry nie przyjęły jeszcze takiego systemu.

Źródło: farmer.pl

×