Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Importujesz mięso na przetwory

Autor:

Dodano:

Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęli się informacją o realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Resort rolnictwa podejmuje działania w celu otwierania nowych rynków zbytu dla polskiego mięsa wieprzowego, są to przede wszystkim działania stymulujące popyt wewnętrzny i eksport.

Jeżeli chodzi o wzmocnienie wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi politykę wspierania wytwarzania produktów rolno-spożywczych poprzez liczne kampanie informacyjno-promocyjne. Do najbardziej popularnych należą m.in. wystawy na targach rolno-spożywczych, podczas których prezentowane są produkty wyróżnione znakiem jakości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Poznaj Dobrą Żywność”, m.in. mięso wieprzowe i jego produkty. W 2010 r. prezentowano je na targach m.in. w Niemczech, Chinach, Rosji i Francji.

W dyskusji posłowie postulowali zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych w odniesieniu do Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Poprawka zmierzałaby do pobierania składek na promocję mięsa wieprzowego od zakładów przetwórczych, które na potrzeby przetwórstwa importują mięso.

Źródło: farmer.pl

×