Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 1000 gmin z funduszami sołeckimi

Autor:

Dodano:

Jak wynika z dotychczasowych informacji ponad tysiąc gmin przekaże środki na rzecz funduszu sołeckiego.

Decyzję o wyodrębnieniu  środków podjęło dotąd 1050 gmin, natomiast decyzję o nie wyrażeniu zgody na przekazanie środków na inwestycje w sołectwach wydały 563 gminy. Aż 672 jednostki nie podjęły żadnej decyzji w tej sprawie, co w praktyce jest równoznaczne z niewyodrębnieniem funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Najwięcej pozytywnych decyzji pojęły gminy w województwie podkarpackim – na 160 aż 110 było na tak. (m)

×