Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Raport na temat GMO

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska opublikowała raport Dekada badań GMO 2001-2010. Streszcza on rezultaty 50 projektów badawczych.

Jak informuje FAMMU/FAPA badania były współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Ramowego Programu Badań i Innowacji w latach 2001-2010. Na projekty przeznaczono 200 mln Euro.

Obszerne 268 stronnicowe opracowanie zawiera rozdział dotyczący projektów na temat wpływu upraw genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko w kontekście bezpieczeństwa. Drugi rozdział poświęcony jest projektom badawczym mówiącym o bezpieczeństwie stosowania żywności GMO. Więcej danych na stronie: http://ec.europa.eu/research/biosociety/library/brochures_reports_en.htm

×