Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

PROW idzie jak nigdzie

Autor:

Dodano:

Ponad 19 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Do połowy grudnia 2010 Agencja przekazała na konta bankowe rolników ponad 19 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007-2013. W Niemczech tymczasem, w przeliczeniu na złotówki, wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji mniej o ok. 3,6 miliarda zł. W tym roku ARiMR planuje przekazanie beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sumie około 8 miliardów zł i będzie to absolutnie rekordowa kwota wypłacona w ciągu jednego roku z tego Programu, przy czym do 15 grudnia br. Agencja wypłaciła już ponad 7,7 miliarda zł. Tak dobre wyniki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikają z szybkiego pokonania trudności, które były w momencie rozpoczęcia realizacji PROW 2007-2013.
Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70 miliardów złotych, 80% środków zostało już zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom ponad 19 mld złotych, kolejne ok. 38 miliardów złotych jest przewidziane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu. Agencji do rozdysponowania z PROW na lata 2007-2013 pozostało jeszcze około 14 miliardów złotych. Rozdzieleniem części środków z tego Programu zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). (m)
×