Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Małopolska remontuje drogi lokalne

Autor:

Dodano:

Dzięki dotacjom w przyszłym roku na przebudowę ma szansę około 200 kilometrów dróg w Małopolsce. Samorządy otrzymają na ten cel z budżetu państwa 71,5 mln zł. To już trzecia edycja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dzięki tym dotacjom w przyszłym roku na przebudowę ma szansę około 200 kilometrów dróg w Małopolsce, w tym ponad 130 km dróg powiatowych i prawie 70 km dróg gminnych. Najdłuższy odcinek zostanie wyremontowany w gminie Wieprz (ok. 6,5 km) oraz w powiecie miechowskim (ok. 19 km).

Wojewoda małopolski Stanisław Kracik liczy, że podobnie jak w poprzednich edycjach, po przetargach pojawią się oszczędności i będzie można przebudować więcej dróg niż obecnie założono.

Samorządy mają czas do 31 marca przyszłego roku na rozstrzygnięcie przetargów oraz podpisanie umów z wykonawcami. Inwestycje powinny być zakończone do 30 listopada 2011 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku.

Pieniądze na realizację 41 projektów trafią do 37 samorządów (26 gmin oraz 11 powiatów). Cztery powiaty (miechowski, nowotarski, oświęcimski, limanowski) otrzymają dofinansowanie na modernizację dwóch odcinków dróg lokalnych.

Zgodnie z zasadami, powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły składać po dwa wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.

Do tej pory w pierwszej i drugiej edycji programu w Małopolsce udział wzięło 57 gmin, jedno miasto na prawach powiatu oraz 14 powiatów. Samorządy otrzymały dofinansowanie na realizację 112 projektów. Pozwoliło to na przebudowę 424 km dróg.
×