Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zakłady Azotowe Puławy kupiły gdańskie Fosfory

Autor:

Dodano:

Zakłady Azotowe Puławy S.A. podpisały ze spółką Ciech S.A. umowę dotyczącą zakupu większości udziałów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. Dla puławskiej spółki oznacza to rozbudowę oferty produktowej oraz wzmocnienie dystrybucji.

Zakłady Azotowe Puławy S.A. kupiły 51 855 udziałów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., co stanowi 89,46 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

– Dzięki temu przejęciu Puławy będą mogły rozszerzyć swoją ofertę produktową i bardziej dostosować ją do oczekiwań klientów. Jednocześnie tak istotne dla nas wzmocnienie obszaru dystrybucji będzie możliwe i dodatkowo wsparte posiadaną przez gdańskie Fosfory infrastrukturą do przeładunków masowych. Wszystkie te elementy pozwolą na uzyskiwanie wyższych marż na prowadzonej działalności, tym bardziej, że uzyskana w wyniku negocjacji cena zakupu tych aktywów jest atrakcyjna – powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Przejęcie Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych pozwoli również zaproponować rynkowi nową, szerszą paletę nawozów.
Bardzo istotną dla ZA Puławy częścią gdańskich aktywów jest nabrzeże portowe, stwarzające możliwość świadczenia usług, których dotąd puławska spółka nie mogła realizować w Bałtyckiej Bazie Masowej na szeroką skalę. Port pozwoli nie tylko na samodzielny import surowców i produktów, ale również logistykę morską obsługi baz/składów sprzedaży produktów za granicą. Puławy będą chciały również wykorzystać bliskość logistyczną dużego zakładu petrochemicznego i  jego produkty uboczne.
 
– Doświadczenie oraz tradycje w handlu surowcami, w tym m.in. solą potasową, wskazują na istniejące dodatkowe synergie zakupowe tego przedsięwzięcia. Jesteśmy zatem głęboko przekonani, że przejęcie Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych podniesie wartość aktywów Zakładów Azotowych Puławy S.A. –  dodał Zenon Pokojski, członek zarządu odpowiedzialny za strategie i rozwój Puław.

W ramach umowy ustalono prognozowaną cenę zakupu udziałów na ok. 107 mln PLN – ostateczna wysokość jest oparta na mechanizmie finansowym uwzględniającym wartość długu finansowego netto oraz określoną wartość gdańskich Fosforów. Dodatkowo Puławy przejmą przez kupującego pożyczki udzielone Fosforom i spółkom zależnym, które wynoszą ok. 120,6 mln zł.

Zawarta umowa nabycia udziałów jest uzależniona m.in. od uzyskania zgód korporacyjnych. W najbliższym czasie zarząd Zakładów Azotowych Puławy S.A. ogłosi zwołanie walnego zgromadzenia, na którym przedstawi stosowny wniosek o wyrażenie zgody na zatwierdzenie umowy i nabycie udziałów gdańskiej spółki.
×