Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Skontroluje tylko spec od ekologii

Autor:

Dodano:

Od dnia 1 stycznia 2011 r. upoważnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym zobowiązane są do przeprowadzania kontroli u producentów ekologicznych wyłącznie za pośrednictwem osób wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, który prowadzony jest przez Głównego Inspektora JHARS na stronie internetowej Inspekcji.

Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego mogą zostać wpisane osoby, które posiadają wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzenia kontroli u producentów ekologicznych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W 2010 r. zostało przeprowadzonych 10 egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. Egzaminy obejmowały wszystkie rodzaje specjalizacji. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego zostało wpisanych 182 inspektorów rolnictwa ekologicznego, posiadających uprawnienia do kontroli w zakresie jednego lub kilku rodzajów specjalizacji. (m)

×