Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Biogaz po nowemu

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu.

W związku z rozwojem biogazowi rolniczych wprowadza on przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej, które będą mogły być przeznaczone do bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

Dotyczy producentów, importerów oraz inne podmioty wprowadzające do obrotu nawozy i środki wspomagające uprawę roślin, a także producentów rolnych – rolników oraz podmioty wytwarzające biogaz rolniczy.

Zgodnie z nowelizacją, zadania związane z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie do obrotu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin przejmie dyrektor Krajowej Stacji Rolniczo-Chemicznej. (m)

×