Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadek opłacalności chowu świń w Unii Europejskiej

Autor:

Dodano:

Spadek opłacalności chowu świń notowany od 2007 r. oraz nowe rozporządzenia dotyczące dobrostanu zwierząt spowodują, że w ciągu następnych dwu lat zmniejszy się liczba ferm trzody chlewnej w Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać mają nowe zasady dotyczące emisji amoniaku, które w wielu wypadkach wymuszają liczne inwestycje. Podobne koszty pociągają nowe zasady utrzymania loch. Wielu farmerów na to nie stać. Dotyczy to głównie Francji. W kraju tym pogłowie świń spada od 2009 r. – trend ten utrzyma się również w przyszłym roku. W krajach konkurujących z Francją w chowie świń, takich jak Dania, Niemcy i Holandia, w znacznym stopniu zrestrukturyzowano ten sektor, co poprawiło opłacalność produkcji.
×