Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Porozumienie podpisane

Autor:

Dodano:

Wczoraj, tj. 29 grudnia 2010 r., Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Eugeniusz W. Roguski, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji. Czego ono dotyczyło?

Porozumienie dotyczy nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych.

Celem porozumienia jest zacieśnianie współpracy, które ma polegać m.in. na wymianie informacji dotyczących ustaleń poczynionych podczas ocen i kontroli prowadzonych w upoważnionych przez ministra rolnictwa i akredytowanych przez PCA jednostkach certyfikujących.

×