Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kto zapłaci za wyższy VAT

Autor:

Dodano:

Koszty związane z podwyższeniem stawki VAT poniesie konsument. Wzrost cen żywności nieprzetworzonej prawdopodobnie będzie relatywnie niewielki na początku 2011 r., dlatego nie musi być szczególnie dotkliwy dla nabywców.

Na początku 2011 r. z pewnością większy wpływ na ceny żywności niż podwyżki (obniżki) stawek VAT będą miały czynniki o charakterze fundamentalnym.

Sezonowy wzrost cen żywności w styczniu 2011 r. może osiągnąć poziom ok. 1,5–2 proc. m/m, a w poprzednich latach przeciętnie 1,2–1,5 proc.

Jeśli chodzi o produkty inne niż spożywcze, przerzucenie w pełni kosztów wzrostu stawek VAT na konsumenta nie zawsze będzie możliwe. Niewykluczone, że producenci i handlowcy będą zmuszeni wziąć część kosztów na siebie.

Dla rolników oznacza to prawdopodobne podwyżki cen nawozów i środków ochrony roślin. Co więcej, wzrost podatku VAT z 22 proc. do 23 proc. wpłynie na wzrost cen paliw i energii.

×