Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wzrósł dochód rolniczy

Autor:

Dodano:

Według pierwszych szacunków Eurostatu realny dochód rolniczy w Unii Europejskiej liczony na jednego zatrudnionego wzrósł w 2010 r. o 12,3 proc. - informują analitycy BGŻ.

Według ekspertów Eurostatu wartość realnych przychodów uzyskiwanych przez producentów rolnych była w ubiegłym roku o 4,3 proc. wyższa niż przed rokiem, głównie w związku ze wzrostem wartości sprzedaży upraw polowych o 6,3 proc. oraz produkcji zwierzęcej o 2,4 proc. (ceny realne; rok do roku).

W przypadku produkcji roślinnej wzrost przychodów był możliwy mimo spadku wielkości produkcji o 2,4 proc. rok do roku, w związku z realnym wzrostem cen o 8,9 proc. Najwięcej zdrożały rośliny oleiste (27,1 proc.), zboża (22,5 proc.), ziemniaki (13,1 proc.) oraz warzywa (9,0 proc.).

Ubiegły rok przyniósł również wzrost wartości produkcji zwierzęcej, który był skutkiem zarówno większej o 0,4 proc. produkcji, jak i podwyżek cen o 2,0 proc. (ceny rzeczywiste).
 
Eurostat ocenia, iż przeciętnie realne ceny środków produkcji w ubiegłym roku wzrosły 0,8 proc., głównie w wyniku podwyżek cen energii (6,7 proc.), smarów (6,7 proc.) oraz pasz (3,2 proc.).

Bardziej szczegółowa analiza zmian dochodów wskazuje, iż realny dochód na jednego zatrudnionego w rolnictwie wzrósł w 21 państwach członkowskich Wspólnoty. Najsilniejsze zmiany na plus w dochodzie rolniczym zanotowano w Danii (+54,8 proc.), Estonii (+48,8 proc.), Irlandii (+39,1 proc.), Holandii (+32,0 proc.) oraz Francji (+31,4 proc.).

W Polsce Eurostat oszacował przeciętny wzrost rzeczywistych dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie na 18,4 proc., czyli powyżej przeciętnego poziomu w UE-27.

Najgłębsze spadki dochodów na jednego zatrudnionego w sektorze rolnym nastąpiły w Rumuni i Wielkiej Brytanii (po 8,2 proc.), Grecji (4,3 proc.) oraz we Włoszech (-3,3 proc.).
×