Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wypowiedz się o WPR

Autor:

Dodano:

Jeszcze do 25 stycznia tego roku można się wypowiedzieć na temat Wspólnej Polityki Rolnej, przypomina Krajowa Federacja Producentów Zbóż. Czasu jest coraz mniej.

Od maja 2010 r. prowadzona była debata publiczna na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Opublikowany przez Komisję Europejską 18 listopada br. Komunikat „WPR w kierunku 2020 roku: sprostać żywieniowym, środowiskowym i terytorialnym wyzwaniom przyszłości" zarysował możliwe warianty tej polityki. Następnym etapem jest ukierunkowanie i formalizacja dalszej dyskusji.

Polscy rolnicy swoje zainteresowanie dotyczące zmianami WPR na lata 2014-2020 potwierdzili olbrzymią aktywnością podczas pierwszej debaty. W ślad za licznymi wypowiedziami kilka dni po publikacji Komunikatu, Komisja Europejska uruchomiła kolejne konsultacje dotyczące oceny wpływu propozycji reformy WPR (tzw. impact assessment). Tym razem specjalnie przygotowano: kwestionariusz oraz specjalny dokument konsultacyjny (The Reform of the CAP towards 2020. Consultation document for Impact Assessment) odnoszą się do różnych rozwiązań i alternatywnych scenariuszy zmian WPR.

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, analiz i wyników badań naukowych, które mogą wpłynąć na ocenę reform polityki rolnej UE. Konsultacje są okazją do publicznego wyrażenia merytorycznych argumentów, które powinny być brane pod uwagę w opracowywaniu przez KE propozycji legislacyjnych w zakresie przyszłej WPR.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej KE:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm

×