Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Groźny pomysł Brukseli

Autor:

Dodano:

Francuscy plantatorzy opowiadają się za utrzymaniem dotychczas obowiązującego w Unii Europejskiej systemu kwotowania produkcji cukru. Podzielają oni zatem zdanie polskich rolników, którzy również opowiadają się za tym rozwiązaniem.

Francja to największy w Unii Europejskiej (UE) producent cukru. Przyznana jej kwota produkcji przekracza 3 mln ton. Areał uprawy to ok. 370 tys. ha i 26 tys. gospodarstw zaangażowanych w uprawę buraków cukrowych. Negatywna opinia tak dużej grupy producentów rolnych odnośnie do zniesienia limitów produkcji cukru w UE musi być przez Brukselę potraktowana bardzo poważnie.

Francja jest drugim po Polsce krajem sceptycznie ustosunkowanym do planowanych przez Komisję Europejską zmian w branży cukrowniczej. Plantatorzy w obu krajach obawiają się, że kiełkujące w Brukseli pomysły zakończą się masowym importem cukru trzcinowego z Brazylii.

Podczas grudniowego Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie, polscy rolnicy wypracowali ramowe stanowisko związku w sprawie Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru po roku gospodarczym 2014/15. Zapisano w nim, że musi opierać się na dwóch podstawowych fundamentach, jakimi są:
•    system kwot narodowych, których poziom nie powinien być niższy niż wewnętrzna konsumpcja;
•    cena minimalna buraka cukrowego.

×