Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pogłowie trzody 2010

Autor:

Dodano:

Główny Urząd Statystyczny opublikował stan pogłowia w Polsce za rok 2010. Na koniec ubiegłego roku dane statystyczne przedstawiały 14,76 mln szt. Zanotowano niewielki wzrost (3,6 proc.) w porównaniu do tego samego okresu z 2009 r.

GUS przedstawia dane, z których wynika, że trudno jest odbudować krajowe pogłowie trzody chlewnej od marca 2009 r., kiedy to osiągnęło nienotowany od lat niski próg – jedyne 13,9 mln szt. Wówczas ten wynik był spowodowany niekorzystną relacją cen żywca do pasz, która utrzymywała się od maja 2008 do marca 2009 r. Wzrost trzody ogółem od ostatniego znaczącego załamania był niewielki i nie przekroczył 15 mln szt. Trudno będzie powrócić do wartości blisko 19 mln szt. z lipca 2006 r.

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta mocno się pogorszyła w trakcie 2010 r. z 8,9 w styczniu do 6,2 w listopadzie. Ten stosunek cen znajduje się poniżej ekonomicznej opłacalności chowu świń. W listopadzie 2010 r. opłacalność tuczu świń spadła aż o 41 proc. w porównaniu do tego samego okresu z roku 2009. Niekorzystna sytuacja przełożyła się również na spadek cen prosiąt. Rolnicy w listopadzie 2010 r. dostawali średnio 102 zł, mniej o 36 proc. niż w 2009 r.
×