Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

SMS od krowy

Autor:

Dodano:

Vel-Phone kit od firmy MEDRIA to system monitoringu, który wykrywa i powiadamia SMS-em o rozpoczęciu porodu u krowy.

Sensory temperaturowe,  które umieszcza się dopochowowo na 5 do 7 dni przed wycieleniem, mierzą temperaturę i przekazują informację za pomocą fal radiowych w promieniu 100 metrów.  W momencie rozpoczęcia porodu, sensory zostają wypchnięte przez worek owodniowy na zewnątrz. Informacja o nagłym spadku temperatury jest natychmiast przesyłana do nadajnika GSM.  Nadajnik gromadzi i przetwarza informacje, a w momencie wydalenia sensorów, mierzących temperaturę, wysyła sms do rolnika, powiadamiając o rozpoczęciu porodu.
×