Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Centrala Nasienna do kupienia

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło sprzedaż swoich udziałów w spółce Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" w Kielcach. Cena wywoławcza za 70 proc. kapitału zakładowego spółki wynosi 5,57 mln zł. Sprzedaż w formie aukcji zostanie przeprowadzona 11 marca. Inwestorzy mogą składać zgłoszenia w MSP do 8 marca.

Skarb Państwa jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki. Uprawnionym pracownikom przedsiębiorstwa, rolnikom i plantatorom przysługuje prawo do 30 proc. akcji spółki.

Wbrew nazwie spółka zajmuje się nie tylko obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, ale generalnie handlem hurtowym i detalicznym środkami do produkcji rolnej. Dominującą pozycję w sprzedaży towarów zajmują, poza nasionami, nawozy mineralne. Sieć handlowa przedsiębiorstwa jest zlokalizowana w południowej części województwa świętokrzyskiego. Produkcja własna sprzedawana jest głównie na rynku krajowym. Jedynie jej 3 proc. przeznaczone jest na eksport.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" zamierza zwiększyć kontraktacje i skup kwalifikowanego materiału siewnego, głównie nasion motylkowatych grubo- i drobnonasiennych oraz ich sprzedaż poza rynkiem lokalnym

×