Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwalczanie salmonelli u indyków

Autor:

Dodano:

MRiRW przedstawiło nowy projekt rozporządzenia, zmieniający rozporządzenie w sprawie wprowadzania Krajowego Programu Zwalczania Salmonelli w stadach indyków rzeźnych i hodowlanych na lata 2010-2012.

Projekt rozporządzenia MRiRW ma na celu ograniczenie częstości występowania niektórych szczepów Salmonelli Enteridis i Salmonelli Typhimurium u indyków. Krajowy Program Zwalczania Salmonelli jest zgodny z celem wspólnotowym krajów UE w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

W przypadku stad rzeźnych i hodowlanych indyków celem jest ograniczenie, na terytorium Polski do dnia 31 grudnia 2012 r., maksymalnej wartości procentowej stad z dodatnim wynikiem badania w kierunku salmonella objętych programem do wartości 1 proc. Cały program ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego. Realizacja programu jest nadzorowana przez GIW. W projekcie rozporządzenia została uaktualniona liczba laboratoriów. Projekt został przedłożony Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu zostanie wprowadzony na terenie kraju.

×