Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Samorząd daje pieniądze na hodowlę owiec

Autor:

Dodano:

Regionalny samorząd ogłosił dwa konkursy w ramach programu Owca Plus, który wspiera hodowlę owiec, a jednocześnie chroni bioróżnorodność hal i polan Beskidów oraz muraw Jury w województwie śląskim - poinformowało biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Pierwszy konkurs, z budżetem 500 tys. zł, ma promować ochronę bioróżnorodności terenów województwa w oparciu o gospodarkę pasterską.

Wsparcie z budżetu samorządu województwa jest przeznaczone na rozwój hodowli ras: cekiel podhalański, polska owca górska, a także krzyżówek. Owce muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez startujących w konkursie hodowców jest przygotowanie terenu pod wypas. Dodatkowym atutem będzie umieszczenie ławek lub budowa miejsc wypoczynku oraz tablic informacyjnych dla turystów.

W tym roku program obejmuje w Beskidach 15 kompleksów hal o łącznej powierzchni ok. 482 ha.

Hodowcy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej otrzymają dofinansowanie na wypas owiec ras lokalnych, owcy nizinnej, krzyżówek tej rasy, a także kóz. W tym roku program objął 16 terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo o łącznej powierzchni ok. 103,5 ha. Jurajscy hodowcy, podobnie jak bacowie w Beskidach będą musieli przygotować teren pod wypas.

Drugi konkurs ma wspierać działania promujące Program Owca Plus. Budżet w wysokości 75 tys. zł jest przeznaczony na organizację imprez o zasięgu lokalnym lub regionalnym. Mają one na przypominać tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz promować produkty pochodzenia owczego i koziego. Wsparcie uzyskają także projekty na tworzenie i prowadzenie strony internetowej promującej program Owca Plus.

O wsparcie z budżetu województwa mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie zrzeszające hodowców owiec i kóz, działające na rzecz zachowania kultury pasterskiej. Wnioski można składać do 18 marca.

×