Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 100 mld zł z ARiMR na polską wieś

Autor:

Dodano:

Ponad 100 mld złotych trafiło już na konta polskich rolników za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Marek Sawicki.

„W styczniu <licznik> ARiMR odmierzył 100 mld zł wypłaconych rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom. To pieniądze, które przyczyniły się do modernizacji gospodarstw i zakładów przetwórczych” – podkreślił minister Sawicki.

„To bardzo dobra wiadomość” – zaznaczył prezes ARiMR Tomasz Kołodziej. „Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli w perspektywie 2004-2006 i w obecnej 2007-2013, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na polską wieś wpłynęło ponad 101 mld zł. Dla polskich rolników jest to konkretny efekt naszego członkostwa w UE.”

Do końca lutego br. około 85% rolników otrzyma płatności bezpośrednie. W pierwszych dniach marca środki otrzymają kolejni beneficjenci, co da blisko 95% wypłat płatności bezpośrednich. „Zakończyliśmy też nabór wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Spotkaliśmy się, w ramach tego działania, z ogromnym zainteresowaniem ze strony rolników. Wpłynęło do nas około 35 tys. wniosków i jest to największy nabór w historii ARiMR” – powiedział Kołodziej.

Marek Sawicki przekazał także informację o tym, że w drugiej połowie marca br. rozpocznie się nabór wniosków w działaniu „Młody rolnik”. „Nowy nabór umożliwi skorzystanie z tych funduszy młodym rolnikom, którzy nie zmieścili się w limicie środków na rok 2010, a których rodzice otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu renty strukturalnej. Nabór będzie realizowany w taki sam sposób, jak w działaniu dotyczącym modernizacji i będzie trwał 60 dni” – zaznaczył minister.

W ciągu 6 lat przeciętne polskie gospodarstwo rolne otrzymało 54,4 tys. złotych pomocy w ramach unijnych programów. Z ogólnej kwoty wypłaconych pieniędzy dwie trzecie – 68,7 mld zł pochodziło z kasy UE, reszta – 32,4 mld zł z budżetu krajowego. Najważniejszym instrumentem wsparcia polskiego rolnictwa jest system dopłat bezpośrednich. To właśnie na ten cel ARiMR przekazała od maja 2004 r. do stycznia 2011 r. najwięcej środków, a mianowicie 56,4 mld zł. Dopłaty przysługują gospodarzom posiadającym co najmniej 1 ha użytków rolnych utrzymywanych w tzw. dobrej kulturze rolnej. Ich wysokość jest uzależniona od rodzajów prowadzonych upraw. Co roku dopłaty otrzymuje ok. 1,4 mln gospodarstw.

Kolejną pozycję na liście wypłat ARiMR zajmuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2004-2006 i 2007-2013. Po dopłatach bezpośrednich to drugi kluczowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE. Z tego funduszu płyną środki m.in. na inwestycje poprawiające konkurencyjność gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych, tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, rozwój ekologicznych metod gospodarowania, a także na przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne i walory wiejskiego krajobrazu. Łączna kwota pieniędzy rozdysponowanych w ramach PROW od maja 2004 r. do stycznia 2011 r. wyniosła prawie 32 mld zł. Z tej dotacji skorzystało ok. 1,2 mln beneficjentów.

Polska jest liderem w wydawaniu europejskich funduszy na rolnictwo. Pod względem tempa i skali wypłat w 2010 r. wyprzedziliśmy nawet kraje „starej” Unii, w tym Niemcy i Francję. To zasługa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która coraz sprawniej rozdysponowuje pieniądze, ale także rolników, którzy wiedzą, jak skutecznie sięgać po te środki.

Na polską wieś miliardy płyną nie tylko z unijnych programów. Za pośrednictwem ARiMR rolnicy otrzymują także pomoc krajową, która w stu procentach finansowana jest z budżetu państwa. Wsparcie to udzielane jest m.in. w formie dopłat do oprocentowania kredytów, czy gwarancji i poręczeń ich spłaty. W ostatnich sześciu latach z tej puli pieniędzy Agencja wypłaciła prawie 5,3 mld zł.

×