Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Polityka rolna wciąż do dyskusji

Autor:

Dodano:

Po dwóch latach dyskusji w całej Europie, reforma Wspólnej Polityki Rolnej jest w punkcie wyjścia. Jest komunikat Komisji Europejskiej, który wyznacza pewne ramy i jest podstawą dyskusji, jednak podstawą bardzo rozbieżną. Czekamy na projekt legislacyjny Komisji Europejskiej, który ma się pojawić według założeń w lipcu, ale wszystko na to wskazuje, że pojawi się on prawdopodobnie we wrześniu.

Komunikat Komisji jest mało precyzyjny, mówi o różnych scenariuszach realizacji polityki, od wycofania się z dopłat do rolnictwa, poprzez pozostawienie status quo, do ich sprawiedliwszego podziału?
Ten komunikat rzeczywiście stanowi pewną podstawę do dyskusji, jednak pojawiły się w nim dwie istotne sprzeczności po dyskusjach nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej. To dotyczy uproszczenia polityki, za którą opowiadały się przede wszystkim stare państwa członkowskie UE oraz przesunięcia pieniędzy z I filara WPR do II na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i innowacyjności (I filar to płatności bezpośrednie, II filar to programy rozwoju obszarów wiejskich - przyp. red.). Nie jest kierunkiem na uproszczenie polityki propozycja „zazielenienia" Wspólnej Polityki Rolnej, co niestety znalazło się w komunikacie Komisji Europejskiej. Nie jest uproszczeniem polityki rolnej poszukiwanie definicji rolnika aktywnego. Te dwie ważne propozycje stoją ze sobą w sprzeczności, bo z jednej strony mówi się o ekologizacji produkcji o jej ekstensyfikacji, a z drugiej strony mówi się o definicji aktywnego rolnika, który będzie podstawą do korzystania z płatności, ale jednocześnie związany będzie z dobrami rynkowymi, a więc z produkcją na rynek. O tych sprzecznościach warto dyskutować i warto na nie zwracać uwagę.

Komunikat Komisji Europejskiej jest niespójny...?
Jeszcze dwie niebezpieczne rzeczy stoją w sprzeczności m.in. do tego, co mówił unijny komisarz Dacian Ciolos. Chce on uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej i wyrównania płatności bezpośrednich, o czym mówił na konferencji prezentującej komunikat, a z drugiej strony komunikat Komisji Europejskiej mówi o tym, że nie ma szans na wypracowanie nowych zasad płatności bezpośrednich w odniesieniu do gruntów rolnych, a więc polską propozycję „flat rate". Nie zapisano w nim, że Komisja Europejska odejdzie od historycznej zasady przydzielania dopłat bezpośrednich.

Czy to było celowe zagranie Komisji Europejskiej, otwierające wszystkie furtki do wypracowania nowej polityki rolnej, czy Komisja miała inny cel wprowadzenia dość ogólnych założeń?
Nie do końca otwarto wszystkie furtki, bo pozornie wydawać by się mogło, że ma on charakter otwarty, ale jeśli w komunikacie napisano, że nie możliwy jest „flat rate" (jednolita stawka płatności - przyp. red.) i nie wspomina się nic o konieczności odejścia od historycznych płatności, to widać wyraźnie, że Komisja Europejska pod naciskiem niektórych starych państw członkowskich wysmarowała komunikat, który wyostrzył czujność nowych państw.

Dziś nie można postawić tezy, że jesteśmy po dyskusji o wysokości płatności bezpośrednich i możemy przejść dalej, do dyskusji o II filarze WPR?
Dyskusja o płatnościach tak naprawdę jeszcze się nie zaczęła. Stymuluje ją od trzech lat Polska. Dacian Ciolos, gdy był ministrem rolnictwa Rumunii aktywnie w niej uczestniczył, gdy jest komisarzem nie chce już aktywnie w niej uczestniczyć. W dyskusji o wysokości dopłat aktywnie występuje Francja, która próbuje Niemcy postawić po swojej stronie. My często rozmawiamy o dopłatach. W mojej ocenie widać w Europie chęć głębokiej reformy. Widać chęć nowego naliczenia kopert finansowych dla członków Wspólnoty.

Czy dyskusja o I filarze WPR zakończy się podczas polskiej prezydencji w UE? Czy zależy Panu na jej zamknięciu właśnie wtedy?
Będziemy starali się robić wszystko, żeby wypracować kompromis, ale taki, który zadowalałby większość państw unijnych. Nie przyjmujemy argumentów przytaczanych przez Francję, że budżet unijny nie może być dzielony według obiektywnych kryteriów, bo są państwa bogatsze i biedniejsze. Minister rolnictwa Francji jasno powiedział, że państwa biedniejsze nie mogą liczyć na takie samo wsparcie w stosunku do państw bogatych. Mamy sygnał, że solidaryzm europejski zaczyna być podważany przez jednego z uczestników Wspólnoty. Ta dyskusja robi się niebezpieczna i myślę, że na spotkaniach politycznych ta sprawa będzie musiała być wyjaśniona.

Czy ma Pan już sprecyzowane elementy polityki rolnej w II filarze, czy też czeka Pan, jakie „karty" pokaże Komisja Europejska i ministrowie rolnictwa krajów europejskich?
Od roku przedstawiam bardzo prosty schemat polityki rolnej. Chcę nowego podziału kopert finansowych narodowych według podstawowego kryterium, a więc powierzchni użytków rolnych. Do tego dochodzą dopłaty dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i na to nakładają się obszary cenne przyrodniczo ze względu na przyrodę, ochronę środowiska. W I filarze powinniśmy mieć wszystkie płatności, które mają charakter dopłat wyrównawczych i stabilizacyjnych, wynikających z podwyższonych standardów wobec europejskich rolników w porównaniu z rolnikami z pozostałych regionów świata. To są rzeczy mierzalne i policzalne. Dla wszystkich państw muszą być one jednakowo naliczane, według tych samych kryteriów. Natomiast wszystko to, co ma charakter działań fakultatywnych, wybieranych przez rolników i państwa członkowskie, mających charakter programów wieloletnich powinno być w drugim filarze (obecnie w Polsce są to działania PROW - przyp. red.). Drugi filar powinien być zdecydowanie większy od obecnego. Powinien być nie mniejszy - jak filar pierwszy.

Mówi Pan o konkurencyjności, innowacyjności w polityce rolnej. Wymagania dotyczące zazieleniania rolnictwa są ponad standardowe. Powinny one być wymaganiami wieloletnimi. Na zasadzie dobrowolności i na to powinny być skierowane dodatkowe środki?
Za spełnienie dodatkowych wymagań rolnicy powinni otrzymać pieniądze. Młody rolnik, inwestycje, modernizacje w drugim filarze. Ochrona klimatu, energia odnawialna także w drugim filarze. Badania, nauka, postęp biologiczny również.

Mamy paletę wielu działań. Czy dziś może Pan powiedzieć, w jakim kierunku powinna być skierowana w Polsce polityka w II filarze Wspólnej Polityki Rolnej?
Młody rolnik, modernizacja - to hasła ogólne. Diabeł tkwi w szczegółach. Rolnik aktywny jest zdefiniowany. Ci, którzy dzisiaj występują o pieniądze na rozwój z drugiego filaru WPR są aktywnymi rolnikami. Ta aktywność może przejawiać się w różny sposób. Jeśli uznamy, że mamy konkurować na rynku wieprzowiny czy wołowiny to tam powinny pójść pieniądze. Jeżeli chcemy stawiać na młodych rolników, to stawiajmy na nich. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na żywność tradycyjną, to wesprzemy takie gospodarstwa, które ją produkują. Czy określimy 30 czy 45 działań, to dziś nie ma jeszcze istotnego znaczenia. Jedne działania mogą być finansowane w 30 proc., inne w 60, a jeszcze inne w 90. Państwo powinno mieć swobodę wyboru.

W całości II filaru, czy tylko w części?
W całości. Unia powinna określić, które kierunki są finansowane, dla wszystkich krajów jednakowo, a państwo członkowskie powinno wybierać, które z tych kierunków realizuje. Pierwszy filar nie może być współfinansowany ze środków krajowych, ale drugi filar może. To jest do uzgodnienia. Jeżeli umówimy się, że nie mamy środków finansowych w budżetach krajowych, to nie dopłaca się z nich do żadnych działań. Wtedy współfinansowanie odbywa się przez beneficjentów.

Mówi Pan, że tych działań może być więcej, może być mniej, tych, co obecnie mamy w PROW 2007 - 2013. Czy powie Pan, na które chciałby stawiać po 2014 r.?
Nie mogę, bo ja oczekuję propozycji z innych stron. Od innych państw członkowskich. Często zbyt wczesne określenie kierunków może stanowić pewną barierę i nie chęć ze strony innych partnerów. Dobrze by było, gdyby wszyscy o tym myśląc w pewnym momencie swoje propozycje ujawnili. Położyli karty na stół.

×