Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

LZO zbóż jarych

Autor:

Dodano:

Już jest Lista Zalecanych Odmian dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2011. Nie ma znaczących zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak informuje portal farmer.pl Ryszard Karaś z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, nieznacznie zmieniły się listy zalecanych odmian zbóż jarych. Najbardziej zmieniła się lista jęczmienia, gdzie dodano cztery nowe odmiany.

W jęczmieniu jarym zalecana jest na terenie województwa zachodniopomorskiego: Conchita, Stratus, Mauritia, Tocada, Mercada i nowe Skarb, Marthe, Signora i Victoriana.

Pszenica jara to: Tybalt, Trappe, Monsun i Katoda. Usunięto natomiast z LZP odmianę Hewillę.

Lista pszenżyta jarego wygląda następująco: Dublet, Milkaro, Andrus, a owsa: Bingo, Furman, Breton, Pogon i Flämingsprofi.

×