Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pochwal się swoją zagrodą

Autor:

Dodano:

Wystartowała III edycja konkursu dla rolników i projektantów EUROZAGRODA. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:budynki inwentarskie, budynki magazynowe i gospodarcze, budynki mieszkalne, inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska.

Do konkursu można zgłaszać wszystkie budynki i budowle tworzące rolniczą zagrodę – zarówno obiekty istniejące jak i nowo wybudowane  oraz zmodernizowane. Celem konkursu, prowadzonego pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym  i Stowarzyszeniem Architektów Polskich, jest promowanie najlepszych projektów i realizacji w budownictwie zagrodowym, spełniających standardy europejskie. Zamiarem organizatorów jest, aby Konkurs wspomagał w praktyce wytyczanie tych standardów w Polsce. Organizatorem EUROZAGRODY jest BudoRol.pl – Portal Budowlany Rolnika.

W Konkursie mogą brać udział rolnicy i projektanci, którzy do 30 czerwca 2011 roku prześlą swoje zgłoszenia.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagród mają też ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związki, stowarzyszenia i izby rolnicze oraz administracja rolna.

Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i czeków pieniężnych wręczone będą w grudniu, w trakcie uroczystej gali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Nagrody w każdej kategorii konkursowej wynoszą po 10 000 zł.

Każda edycja Konkursu powiększa liczbę wzorcowych obiektów na mapie kraju - nagrodzone budynki oznaczone są tablicami „Laureat konkursu EUROZAGRODA”. Odwiedzane są one przez tych, którzy dopiero planują budowy – nagrodzeni rolnicy udostępniają im je, dzieląc się ze zwiedzającymi swoimi doświadczeniami. 

Pełne informacje o konkursie (m.in. regulamin i formularze zgłoszeniowe - w tym formularz do przesłania drogą elektroniczną) można znaleźć pod adresem: www.budorol.pl

×