Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kaczyński ws. wyrównania dopłat dla rolników

Autor:

Dodano:

W liście do szefa PSL i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się o "zmobilizowanie premiera i rządu" do podjęcia na forum UE sprawy wyrównania dopłat dla polskich rolników.

Kaczyński zwraca się do Pawlaka jako "prezesa partii współrządzącej, deklarującej zainteresowanie sprawami wsi i rolnictwa, a zarazem wicepremiera rządu koalicji PO-PSL".

"Zwracam się do Pana o zmobilizowanie premiera i całego rządu do pilnego podjęcia na forum Unii Europejskiej kwestii wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników z nowych krajów członkowskich, w tym dla Polski" - napisał prezes PiS.

W piśmie Kaczyński podkreśla, że sprawa wyrównania dopłat powinna być "bezwzględnym" priorytetem polskiej prezydencji. W opinii Kaczyńskiego polscy rolnicy otrzymując w nieuzasadniony sposób mniejsze środki niż rolnicy z innych unijnych krajów, są dyskryminowani.

"Zwracam uwagę, że jeżeli system podziału dopłat się nie zmieni i po 2013 roku utrzymane zostaną dyskryminacyjne różnice, to polscy rolnicy otrzymają dopłaty w przeliczeniu na jeden hektar o około 150 euro niższe niż rolnicy niemieccy. Suma tych różnic przeliczona na około 16 mln ha gruntów rolnych w Polsce da rocznie kwotę 2,4 miliarda euro, a w ciągu 7 lat 16,8 miliarda euro" - podkreśla prezes PiS.

"W imię polskiej racji stanu nie wolno dopuścić, aby ta dyskryminacja Polski, w tak ogromnym wymiarze trwała nadal" - dodał Kaczyński. Podkreślił, że utrzymywanie obecnego stanu rzeczy może doprowadzić do upadku polskie rolnictwo.

Prezes PiS zapewnia w liście, że jego partia w walce o wyrównanie dopłat bezpośrednich ma poparcie w Parlamencie Europejskim w partnerach z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

"Mam nadzieję, że Pan nie zbagatelizuje tej sprawy i podejmie osobiste działania. Proszę też, żeby Pan nie zbywał mnie informacjami, co w tej sprawie zrobi minister rolnictwa, gdyż jego działania są merytorycznie wątpliwe, a poza tym nie odniosą skutku, jeśli w sprawę nie zaangażuje się premier rządu" - napisał Kaczyński.

"Pan jako jeden z liderów koalicji rządowej jest w stanie skłonić, czy wręcz wymóc, aktywność premiera w tej sprawie, której to aktywności obecnie brak. Na tę aktywność czeka polska wieś i czeka Polska" - kończy list do Pawlaka Kaczyński.

×