Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Apele rolniczej ,,Solidarności"

Autor:

Dodano:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ,,Solidarność" apeluje do rolników o niepodpisywanie umów kontraktacyjnych z producentami cukru do momentu wejścia w życie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

Rozporządzenie to zawiera szereg zmian korzystnych dla producentów buraków cukrowych, między innymi przeniesienia kosztów transportu buraków do miejsca przerobu na producenta cukru oraz gwarantuje premię z tytułu późnych i wczesnych dostaw buraków cukrowych. Ponadto wprowadza wypłatę dodatkowego świadczenia finansowego w przypadku przekroczenia ceny referencyjnej.

- Solidarność apeluje jednocześnie do ministra rolnictwa o jak najszybsze podpisanie w/w rozporządzenia w formie uzgodnionej ze związkami zawodowymi na spotkaniu w dniu 8 lutego br – powiedział Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność’’.

×