Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ANR w Łodzi samorządom

Autor:

Dodano:

We wtorek 8 marca w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja ”ANR dla samorządu terytorialnego”, zorganizowana przez Filię ANR w Łodzi. Spotkanie, w którym udział wzięli wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele lokalnych mediów, było poświęcone wynikom dotychczasowej współpracy Agencji z gminami na terenie działalności Filii ANR w Łodzi oraz wyznaczeniu obszarów współdziałania w przyszłości.

Otwierając konferencję, gospodarz spotkania Adam Macierewicz, zastępca dyrektora OT ANR w Warszawie i szef Filii ANR w Łodzi, zwrócił uwagę, że Filia ANR w Łodzi od początku lat 90. przekazała nieodpłatnie samorządom 500 ha, na których powstały m.in.: oczyszczalnie ścieków (gm. Gostynin), boiska sportowe (gm. Rokiciny), drogi (gm. Ksawerów), lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą społeczną (gm. Nowosolna), kanalizacja sanitarna (gm. Masłowice). Dodatkowo do gmin i spółdzielni mieszkaniowych kierowane były z Agencji środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Filia ANR w Łodzi zasiliła budżety gmin na kwotę 5,6 mln zł. O przykładach korzystnej dla lokalnej społeczności współpracy mówiła także Barbara Herman, burmistrz Krośniewic. Krośniewice dotychczas przejęły od ANR dwa osiedla popegeerowskie i są zainteresowane przejęciem kolejnych dwóch. Wójtowie i burmistrzowie podczas spotkania zwracali uwagę na fakt, że są i będą zainteresowani gruntami oraz bezzwrotną pomocą z ANR nie tylko ze względu na wartość wsparcia, ale także z powodu przejrzystości procedur i braku biurokracji przy sięganiu po środki np. w ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim, który Agencja uruchomiła w 2009 r.

Od początku swojej działalności Agencja Nieruchomości Rolnych, realizując ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wspiera liczne gminy w całym kraju, przekazując im nieodpłatnie grunty. Dzięki temu powstało wiele nowych obiektów poprawiających jakość życia mieszkańców. W 2010 roku Agencja przekazała na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1740 ha (ponad 51 tys. ha od początku działalności Agencji).

×