Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sytuacja na duńskim rynku wieprzowiny

Autor:

Dodano:

W Danii na dzień 1 stycznia 2011 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 12,3 mln szt. i było o 4,5% niższe niż przed rokiem. W największym stopniu ze wszystkich grup technologicznych zmniejszyła się ilość warchlaków - o 6,8 proc.

Duńscy hodowcy zmniejszyli również stado podstawowe loch. Główną przyczyną redukcji stada loch na duńskim rynku wieprzowiny jest obawa dalszych strat w produkcji aż do 2012 r. - według danych Duńskiego Urzędu Statystycznego. Mniejsza ilość loch jednocześnie przekłada się na mniejsze pogłowie prosiąt.

W październiku 2010 r. duńskie pogłowie świń obniżyło się w ciągu roku o 5 proc., do najniższego od 10 lat poziomu 12 mln szt. Również eksport tuczników z Danii w 2010 r. (774 tys. szt.) był niższy o jedną trzecią niż w 2009 r. (1,1 mln szt.). Głównym powodem spadku sprzedaży było wyrównanie się różnicy cenowej pomiędzy rynkiem duńskim a niemieckim. Prognozy na 2011 są niekorzystne dla producentów trzody chlewnej w Danii, a straty dla sektora mogą sięgnąć łącznie nawet 400 mln euro, czyli 18,8 euro w przeliczeniu na tucznika rocznie - według Duńskiej Rady ds. Żywności i Rolnictwa.

×