Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bułgarzy spożywają więcej mięsa

Autor:

Dodano:

Spożycie mięsa w Bułgarii jest najwyższe od 10 lat. W 2010 przeciętna konsumpcja mięsa wyniosła 47 kg/os./rok. Od czasu akcesji Bułgarii do UE (2007 r.) Bułgarzy zmniejszyli wielkość ceł na import. Spowodowało to zwiększenie importu mięsa.

W 2001 roku Bułgarzy spożywali średnio 32 kg mięsa/os./rok. Po wejściu do UE zwiększył się import mięsa. W największym stopniu mięsa wieprzowego, bo aż trzykrotnie. Mimo panującego kryzysu w 2010 eksport produktów ogółem z Polski do Bułgarii nie zmalał w porównaniu do 2009 r. Wyniósł 168,6 mln EUR (2010 r.). Zwiększył się udział eksportu w sektorze zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego. W 2010 r. stanowił 18 proc. eksportu ogółem do tego kraju.
×