Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Światowy rynek zbóż uzależniony od Rosji?

Autor:

Dodano:

Z marcowego raportu Strategie Grains wynika, że całkowita produkcja zbóż w Polsce w sezonie 2011/2012 wyniesie 28,1 mln t. Zbiory pszenicy szacowane są na blisko 9,8 mln t, a pszenżyta na 4,2 mln t. Jak będzie wyglądała sytuacja na rynku zbóż na świecie? Główną rolę na rynku zbóż może znowu odegrać Rosja. Tym bardziej, że płyną ze wschodu niespójne informacje.

Jak podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej w przyszłym sezonie 2011/2012, podobnie jak w bieżącym na kształtowanie się cen zbóż duży wpływ będą miały czynniki poza uwarunkowaniami popytowo - podażowymi. Prognozuje się, że w okresie czerwiec-wrzesień 2011 r. na wahania cen będzie wpływać decyzja Rosji o zmianie zakresu, kontynuowaniu lub całkowitym zniesieniu zakazu eksportu zbóż z tego kraju.

Rosja jest jednym z największych eksporterów zbóż na świecie, a z powodu pożarów i suszy w 2010 r. spadła produkcja, kraj ten zdecydował się na wprowadzenie embarga na eksport tego surowca do 1 lipca 2011 r. - Prawdopodobnie zmiany w polityce handlowej będą dokonane dopiero wówczas, gdy rząd rosyjski będzie posiadał chociażby wstępne informacje o nowych zbiorach - informuje BGŻ.

Wicepremier Rosji V. Zubkov w ostatnim tygodniu poinformował, że zbiory będą wyższe i wzrosną z niespełna 61 mln t w 2010 r. do 84-85 mln t w roku bieżącym. Agencja analityczna SovEcon ocenia, że zbiory będą oscylowały w granicach 80 mln t, podaje przedział 75-85 mln t. Natomiast Rosyjskie Zrzeszenie Producentów Zbóż prognozuje zebranie 85 mln ton ziarna.

Rząd może podjąć decyzję o utrzymaniu zakazu lub o wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie w celu odbudowy zapasów wewnętrznych.

×