Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Analiza rynku nawozów

Autor:

Dodano:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przeanalizowało stan zaopatrzenia w nawozy mineralne w lutym. Analiza została przygotowana z podziałem na poszczególne województwa. Zobacz jej wyniki.

W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy nadal jest wystarczający. Braki wynikające z dużego zapotrzebowania są chwilowe.

W woj. kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany był bardzo słaby ( przyczyną jest znikome zainteresowanie ze strony rolników) a zaopatrzenie w superfosfat potrójny granulowany 46 proc. oraz amofoskę oceniono jako słaby. Siarczan potasu - zaopatrzenie średnie. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry.

W województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy nadal określono na wystarczający.

W woj. lubuskim odnotowano niewystarczające zaopatrzenie w nawozy fosforowe oraz siarczan potasu, pozostałe nawozy występują w stopniu wystarczającym.

W woj. łódzkim jako wystarczające określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe. Superfosfat pojedynczy granulowany jest do nabycia w 60 proc. punktów sprzedaży , superfosfat potrójny granulowany jedynie w 25 proc. , sól potasowa - w 80 proc. punktów sprzedaży. Siarczanu potasu brakuje w 50 proc. punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w polifoski jest dość dobre. Polifoska 8:24:24 jest dostępna u około 85 proc. dystrybutorów, polifoska 6:20:30 jest dostępna u około 80 proc. dystrybutorów, a polifoska 4:12:32 jest dostępna u około 65 proc. dystrybutorów. Amofoski brakuje w około 90 proc. punktów sprzedaży.

W Małopolsce stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasową a także polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobry, superfosfat potrójny granulowany 46 proc., oraz siarczan potasu i polifoskę 4:12:32 ( w sprzedaży podobna polifoska M) jako słaby. Występują braki w zaopatrzeniu w amofoskę - w sprzedaży są inne nawozy wieloskładnikowe: potafoska i unifoska.

W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy nadal jest wystarczający, braki uzupełniane są na bieżąco.

W woj. opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe jest wystarczający. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu, natomiast nawozy fosforowe oraz amofoska i polifoska 4:12:32 sprowadzane są na zamówienie. stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest wystarczający. W wielu przypadkach na terenie woj. opolskiego ceny są negocjowane bezpośrednio z odbiorcą ( w zależności od ilości).

W woj. podkarpackim nadal brak w handlu superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc.
Na Podlasiu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe nadal jest dobry, niedobory występują w zaopatrzeniu w superfosfat potrójny granulowany 46 proc. , sól potasową, polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę - nawozy te są zamawiane w miarę potrzeb. Superfosfat pojedynczy granulowany, polifoska 8:24:24 polifoska 6:20:130 występują w ilości wystarczającej i również zamawiane są w miarę potrzeb. Siarczan potasu występował jedynie w jednym punkcie sprzedaży.

W województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry, brak siarczanu potasu ale dostawa jest realizowana na życzenie rolnika w ciągu kilku dni, superfosfat potrójny granulowany 40 proc. występuje w wersji wzbogaconej.

W województwie śląskim zaopatrzenie w nawozy fosforowe realizowane jest wyłącznie na zamówienie, nadal występuje brak: siarczanu potasu ( sprowadzany na zamówienie) i polifoski 4:16:18 a także polifoski 6:20:30 oraz amofoski. Pozostałe nawozy dostarczane są w ilości wystarczającej.

W województwie świętokrzyskim stan zaopatrzenia w siarczan potasu, superfosfat potrójny granulowany 46 proc. , siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 określono jako słaby. Występują braki w zaopatrzeniu w amofoskę. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest dobry.

W województwie warmińsko-mazurskim brak danych o superfosfacie potrójnym granulowanym 46 proc., o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające.

W Wielkopolsce mniej popularne: superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasowa - zastępowane są nawozami wieloskładnikowymi, nie sprowadza się superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. - w zamian oferowany jest superfosfat pylisty 40 proc. ( średnia cena 149,00 zł/dt.). Polifoska 4:12:32 jest nawozem mało popularnym, ze względu na to, że jest przeznaczona pod specyficzne uprawy, amofoska także jest mało popularna wśród rolników, wykorzystywana głównie w uprawach ogrodniczych. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające, okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni.

W województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.
W województwach pomorskim i wielkopolskim do analizy przyjęto superfosfat potrójny 40 proc., a nie 46 proc. jak w pozostałych województwach. W województwie wielkopolskim nie produkuje się superfosfatu 46 proc., a w pomorskim superfosfat 40 proc. występuje w wersji wzbogaconej.

×