Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Azot z precyzją

Autor:

Dodano:

Crop sensor - to nowe urządzenie firmy Agrocom, służące do bieżącego różnicowania dawki azotu. Urządzenie dostosowuje dawkę nawozu skanując chlorofil roślin.

Skanery Crop Sensora są umieszczone na wysięgnikach z przodu ciągnika. Na podstawie intensywności koloru łanu, komputer steruje rozsiewaczem, który odpowiednio zwiększa lub zmniejsza dawkę nawozu w danym momencie.

Kalibracja urządzenia jest automatyczna i dokonywana na podstawie próbnego przejazdu przez uprawę. Wykorzystanie Crop Sensora ogranicza się do dziennych godzin pracy. Ramiona są hydraulicznie składane do transportu.

Na zdjęciu widoczna jest również kamera „3D”, dzięki której ciągnik jest automatycznie nakierowywany według określonego kryterium, na przykład: redlin, ścieżek technologicznych lub znaczników siewnika. Urządzenie jest polecane przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest największa precyzja poruszania się ciągnikiem, na przykład w uprawach ogrodniczych.

×