Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wpływ azotu na choroby

Autor:

Dodano:

- Zwiększenie dawek azotu powoduje wzrost nasilenia pojawienia się białej plamistości. Obniża się natomiast porażenie przez grzyby wywołujące mączniaka rzekomego i werticiliozy - uważają na podstawie badań dr Joanna Dłużniewska, dr Maria Nadolnik i dr hab. Bogdan Kulig z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2009-2010 i oceny stanu zdrowotnego rzepaku ozimego stwierdzono wpływ zróżnicowanych dawek azotu na występowanie chorób rzepaku ozimego. Zostały one przeprowadzone na poletkach na terenie stacji doświadczalnej w Prusach koło Krakowa, na dwóch odmianach rzepaku Digger i Nelson.

Azot należy do najważniejszych składników plonotwórczych. Powoduje wzrost masy nadziemnej i podziemnej rzepaku, co prowadzi do większego plonu nasion. Poza tym pierwiastek ten jest podstawowym składnikiem białka. Nie można jednak zapomnieć, że nadmierne nawożenie rzepaku azotem powoduje słabsze przezimowanie, zwiększa wyleganie, a także podwyższa podatność rośliny na choroby i szkodniki. Co ważne, maleje także zawartość tłuszczu w nasionach.

×